Rodinné domy


  • Přesnost a rychlost výstavby do 5 dnů
  • Rychlá kompletace domu na staveništi minimalizuje čas a náklady se stavbou spojené
  • Dlouhá životnost
  • Stěny jsou již z výroby hladké a tím ušetříme čas i náklady za provádění omítek. Stačí pouze stěrka. Stejným způsobem je proveden strop i schodiště, které jsou součástí dodávky hrubé stavby.
  • Žádné riziko poškození konstrukce sekáním instalací a rozvodů - ty jsou již z výroby zapuštěny v jednotlivých dílcích
fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka